OVER ONS

De Christelijke muziekvereniging CELEBRATION is ontstaan uit een splitsing tussen malletband met majorettes en de harmonie van Het Geklank des Konings uit Zwijndrecht. Deze splitsing heeft in januari 1994 gestalte gekregen. De nieuwe vereniging is op 26 mei 1994 officieel opgericht onder de huidige naam CELEBRATION.   

De activiteiten van de drumband vinden al vanaf 1 oktober 1959 plaats.  

Op 1 augustus 1969 is het eerste majorette peloton opgericht en in augustus 1978 een junioren peloton voor de majorettes. Op 15 oktober 2011 heeft de vereniging haar intrek genomen in het verenigingsgebouw Panoord in Zwijndrecht. 

Sinds 2016 worden de benamingen ’twirlen’ en ’twirlsport’, in plaats van ‘majorettes’ gebruikt. 

De drumfanfare repeteert op dinsdagavond in Panoord, Groot Karreveld 10, Zwijndrecht. 

Repetitietijd: 20.00 tot 22.00 uur. 
Vanaf 18.00 uur worden er individuele lessen voor onze muzikanten gegeven.  

De twirlgroepen (teams) repeteren op vrijdagavond in wijkcentrum Xiejezo, Grote Beerstraat 10, Zwijndrecht. Repetitietijd: 18.00 tot 21.30 uur. 

De solisten van de twirl repeteren op maandagavond ook in wijkcentrum Xiejezo. 
Repetitietijd: 18.00 tot 21.00 uur.

 

Celebration Actueel