OVER ONS

Celebration stop met de TWIRL!

Het bestuur van Celebration heeft de laatste weken overleg gehad met de instructie van de twirl. 

Tijdens deze gesprekken hebben we gekeken wat de mogelijkheden voor de twirl zijn voor nu en in de toekomst bij onze vereniging Wij zijn met elkaar tot de conclusie gekomen dat de twirl bij Celebration helaas geen goede toekomstperspectieven meer heeft. 

Het bestuur heeft daarom de moeilijke en zware beslissing genomen om per 1 april jl. te stoppen met de twirl bij onze vereniging. Vrijdag 22 maart hebben de leden, hun ouders, instructie en bestuur een waardige afscheidsavond gehad en met elkaar teruggekeken naar mooie 30 jaren twirl bij Celebration. 

Gelukkig hebben alle dames een andere vereniging gevonden waar zij hun hobby kunnen voortzetten. 

De activiteiten en optredens van de drumfanfare blijven uiteraard wel doorgaan! 

De Christelijke muziekvereniging CELEBRATION is ontstaan uit een splitsing tussen malletband met majorettes en de harmonie van Het Geklank des Konings uit Zwijndrecht. Deze splitsing heeft in januari 1994 gestalte gekregen. De nieuwe vereniging is op 26 mei 1994 officieel opgericht onder de huidige naam CELEBRATION.   

De activiteiten van de drumband vinden al vanaf 1 oktober 1959 plaats.  

Op 1 augustus 1969 is het eerste majorette peloton opgericht en in augustus 1978 een junioren peloton voor de majorettes. Op 15 oktober 2011 heeft de vereniging haar intrek genomen in het verenigingsgebouw Panoord in Zwijndrecht. 

Sinds 2016 worden de benamingen ’twirlen’ en ’twirlsport’, in plaats van ‘majorettes’ gebruikt. 

De drumfanfare repeteert op dinsdagavond in Panoord, Groot Karreveld 10, Zwijndrecht. 

Repetitietijd: 20.00 tot 22.00 uur. 
Vanaf 18.00 uur worden er individuele lessen voor onze muzikanten gegeven. 


Celebration Actueel