SUPER-X-STRUT

Het onderdeel Super-X-strut wordt uitgevoerd op marsmuziek. De focus ligt bij dit onderdeel op de lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen van de twirl(st)er.

Isis Super-X-strut

Yselle Super-X-strut